PFI Suomi

English

Tervetuloa

Tietoa PFI-järjestöstä

Tietoa pakanuudesta

Jäsenyys

Jäsenmaksu

Pagan Dawn

Yhteyshenkilöt

Taiteilijasta

Pagan Federation International

Pagan Federation perustettiin vuonna 1971 jakamaan tietoa pakanuudesta ja oikomaan pakanauskontoihin liittyviä väärinkäsityksiä. Pagan Federation puoltaa pakanoiden oikeutta harjoittaa uskontoaan vapaasti ja ilman sensuuria. YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen 18. artiklan mukaan:

"Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omatunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja."

Pagan Federation on alusta asti kampanjoinut sen puolesta, että pakanuus tunnustettaisiin aidoksi henkiseksi poluksi, ja että pakanoilla olisi oikeus uskoa ja harjoittaa uskoaan avoimesti ilman pelkoa rangaistuksesta tai tuomitsemista tahoilta, jotka ovat aiemmin pitäneet pakanauskoa vääränä tai ei hyväksyttävänä. Pagan Federation on onnistunut tällä alueella. Pakanuus on saavuttanut virallista tunnustusta. Pagan Federation jatkaa toimintaansa sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden pakanajärjestöjen kanssa edistäen erinäisten hallinnollisten yksiköiden, suuren yleisön ja yksittäisten henkilöiden pakanatietoutta. Tätä tarkoitusta varten Pagan Federation julkaisee erilaisia tietopaketteja pakanuudesta ja siihen sisältyvistä erilaisista pakanallisista poluista. Pagan Federation ajaa tarpeen tullen jokaisen yksittäisen pakanan oikeuksia riippumatta siitä, onko kyseinen henkilö yhdistyksen jäsen vai ei. Käytännössä tähän kuuluu tiedon tarjoaminen ja neuvonta huoltajuuskiistoisa, pakanuutensa takia vainotuksi joutuneiden puolustaminen ja tarvittaessa jopa oikeusavun tarjoaminen. Pagan Federation kampanjoi edelleen monien pakanoita koskettavien ja kiinnostavien asioiden, kuten luonnonsuojelun ja ihmisoikeuksien, puolesta.

Pagan Federation julkaisee neljännesvuosittain Pagan Dawn - lehteä (aikaisemmin nimellä The Wiccan, vuodesta 1968) ja muita julkaisuja. PF järjestää sekä jäsenille tarkoitettuja että yleisiä tapahtumia ja pitää yhteyttä jäseniinsä ja laajempaan pakanayhteisöön kirjeiden välityksellä.

Pagan Federation internationalin jäseneksi voi liittyä kuka tahansa täysi-ikäinen henkilö, joka allekirjoittaa järjestön päämäärät ja kolme periaatetta. Kaikkien pakanallisten polkujen kulkijat ovat tervetulleita.

Jäsenedut

Liittymällä PFI:in tulet osaksi maanlaajuista pakanaverkostoa, jolloin voit olla yhteydessä muihin pakanoihin paikallisen tiedottajan kautta sekä osallistumalla kokouksiin, mitteihin ja muihin tapahtumiin.

Jäsenenä saat myös halutessasi Pagan Dawn -lehden, uutiskirjeen sekä alennuksia PFI-tuotteista ja tapahtumista.

Pagan Federation International on vapaaehtoisjärjestö, eikä se voi toimia ilman jäseniensä tukea ja lahjoituksia.