PFI Suomi

English

Tervetuloa

Tietoa PFI-järjestöstä

Tietoa pakanuudesta

Jäsenyys

Jäsenmaksu

Pagan Dawn

Yhteyshenkilöt

Taiteilijasta

Lyhyt johdanto pakanuuteen

Pakanuus on hengellinen elämäntapa, jonka juuret ovat ikivanhoissa luonnonuskonnoissa. Pääasiallinen alkulähde on vanhoissa eurooppalaisissa pakanauskonnoissa, joskin jotkut pakanat ammentavat myös muiden kulttuurien alkuperäisuskonnoista. Uskon kaiken pyhyyteen voi löytää eri kulttuureista maailmanlaajuisesti. Pakanat pitävät tätä perintönään ja säilyttävät esi-isiensä uskomukset ja arvot moderniin elämään sovelletuissa muodoissa. Me kunnioitamme luonnon pyhyyttä ja kaikessa läsnä olevaa Jumaluutta; suurta, tuntematonta voimaa, joka läpäisee sekä näkyvän että näkymättömän maailmankaikkeuden.

Pakanat kunnioittavat Jumaluutta kaikissa aspekteissaan, sekä maskuliinisessa että feminiinisessä, osana pyhää kokonaisuutta. Pakanat näkevät jokaisen miehen ja naisen kauniina, ainutlaatuisena olentona. Lapsia rakastetaan ja hellitään, ja yhteisöllisyys on voimakasta. Metsiä ja avointa maata vaalitaan, sillä ne ovat villieläinten ja lintujen koti. Pakanauudessa painoitetaan henkilökohtaista hengellistä kokemusta, ja yleensä pakanat löytävät tämän kokemuksen suhteestaan luontoon, jota he rakastavat. Me tavoittelemme sielullista yhteyttä Jumaluuteen elämällä harmoniassa luonnon virtausten kanssa, tutkimalla sisimpäämme ja näkemällä sen heijastuvan toisissa. Me uskomme, että meidän tulisi kohdata Jumaluus kasvoista kasvoihin oman kokemuksemme kautta välikäsien sijaan. Vaikka joissakin poluissa on johtajia ja opettajia, nämä henkilöt toimivat ainoastaan uskon edistäjinä käyttäen viisauttaan ja kokemustaan auttaakseen ja opastaakseen muita löytämään oman ymmärryksen ja tulkintansa Jumaluudesta. Riittimme auttavat meitä saavuttamaan harmonian luonnon kiertojen kanssa, joten ne suoritetaan yleensä vuodenaikojen, kuunvaiheiden ja elämänvaiheiden siirtymissä.

Pakanuuden kirjoon sisältyy laajasti erilaisia polkuja eli traditioita. Tämä kuvastaa hengellisen kokemuksen laajuutta, sillä uskomme että jokainen on ainutlaatuinen, ja sen johdosta jokaisen hengellisyys on yhtälailla ainutlaatuista. Jotkut pakanat seuraavat useita Jumalia ja Jumalattaria, joiden nimet ovat tuttuja eurooppalaisesta kansanperinteestä ja mytologiasta: toiset keskittyvät yhteen Elämänvoimaan, joka on sukupuoleton: toiset taas omistautuvat kosmiselle parille - Jumalattarelle ja Jumalalle, feminiiniselle ja maskuliiniselle voimalle. Me vaalimme erilaisuuttamme, sillä me uskomme, että jokaisen ihmisen tulisi löytää hengellisyytensä oman sielunsa hiljaisen, sisäisen äänen sanelemana. Tästä syystä arvostamme kaikkia vilpittömiä uskontoja, emmekä pyri käännyttämään ketään. Muilta uskonnoilta ja yhteiskunnalta pyydämme ainoastaan suvaitsevaisuutta.

Ekotietoisuuden ja ympäristöhuolen lisääntyessä pakanat ovat usein luonnonsuojelun eturivissä. Polustaan riippumatta pakanat kunnioittavat kaikkien elävien sielujen oikeuksia: ihmisten, eläinten, kasvien ja kivien. Me tiedostamme valintojemme syy-seuraussuhteet, ajatustemme ja tekojemme vaikutukset maan olentoihin. Me kannatamme vapaata ajattelua, luovaa mielikuvitusta ja käytännön viisautta, sillä me uskomme, että nämä asiat luovat perustan harmoniselle elämälle luonnon ja maailman rytmien kanssa. Me iloitsemme siitä, että nykyään niin monet ihmiset jakavat meidän henkilökohtaisisa uskomuksisamme. Nämä uskomukset ovat kaikkien kaukaisten ja yhteisten esi-isiemme perintö - ne kuuluvat yhtälailla meidän omille jälkeläisillemme.